Liittyminen

Pienenmäen Penttisen Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuhaaraan kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Alle 18-vuotiaat seuran jäsenten lapset voivat liittyä sukuseuran nuorisojäseniksi. Heiltä ei peritä jäsenmaksua eikä heillä ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus, joka myös ylläpitää jäsenluetteloa.

Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkea iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.  Kunniajäsen on vapaa jäsen-maksusta. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenmaksu

Parhaiten liityt Pienenmäen Penttisen Sukuseuran jäseneksi Sukukokouksen yhteydessä tai maksamalla jäsenmaksun sukuseuran tilille. Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää aina pidettävä vuosikokous.

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 20 euroa.

Jäsenmaksu maksetaan Pienenmäen Penttisen Sukuseura ry tilille:

Tilinumero IBAN: FI35 5068 0620 2448 20

Tervetuloa sukuseuran jäseneksi !